Prevenciou postihnutia sú vitamíny, nie potrat!

transparentpixel

Venujte CBR 2% Vašich daní

transparentpixel

Za slobodu voľby v očkovaní

transparentpixel

Čakáš nečakane dieťa?

 

transparentpixel

Mýty a fakty

 

MÝTUS: KAŽDÉ DIEŤA MÁ BYŤ CHCENÉ

Jednou z fráz advokátov potratov je "Každé dieťa má byť chcené". Znie to síce dosť dobre až dovtedy, pokým si človek neuvedomí, čo je ich riešením v nechcenosti. Ak dieťa nie je chcené, tvrdia, že by sa nemalo narodiť. Samozrejme problémom je, že dieťa je už počaté a jediný spôsob pre to, aby sa nenarodilo, je zabiť ho. Ako zdôvodňujú takéto násilie? Často práve tým, že pre dieťa je lepšie, aby bolo mŕtve než aby bolo nechcené.

Toto je strašný argument. Taký by nikto nepoužil pre dieťa po narodení. Počul ktokoľvek Možnosť voľby argumentovať tým, že dieťa čakajúce na adopciu je lepšie zabiť než ho nechať trpieť počas "nechceného" života? Ak je právo niekoho skutočne dané alebo odňaté len podľa jeho "chcenosti", to by bolo odsúdením aj bezdomovcov na celom Slovensku. Niečo tak subjektívne ako "chcenosť" nikdy nemôže byť základom pre udelenie práva na život niekomu, a advokáti potratov to vedia. Neargumentujú tým, že matky by mali mať slobodu zabiť svoje "nechcené" dieťa po narodení, pretože vedia, že tieto deti sú živé, ľudské bytosti s plnými právami osoby. Jediný dôvod, prečo by vraj matka mala mať slobodu zabiť svoje nechcené dieťa pred narodením je, že tieto deti sú živé ľudské bytosti, čím ignorujú vedecké fakty. Je to otázka ľudskosti a nie chcenosti.

Napokon, nikdy sa nesmie zabudnúť, že samotná diskusia o "chcenosti" na prvom mieste ignoruje podstatné fakty, realitu. Neexistujú žiadne "nechcené" deti vo všeobecnom zmysle slova. Aj keď biologickí rodičia nechcú mať nič so svojím dieťaťom, existujú rodiny na Slovensku, ktoré zúfalo čakajú, aby si mohli adoptovať dieťa, teda rodiny, ktoré sú ochotné adoptovať si aj postihnuté deti, či deti inej rasy alebo etnicity. Preto často používaný pojem "nechcenosti" je zavádzajúci a úplne nedostačujúci na zdôvodnenie potratu.

 

MÝTUS: ŽENA SA MÔŽE ROZHODNÚŤ PRE POTRAT, KEĎ SI NEMÔŽE DOVOLIŤ VYCHOVÁVAŤ DIEŤA.

Za týmito "solidárnymi" slovami sa skrýva to, že ak dieťa bude príliš drahé, matka má právo zabiť ho. Nie sú narodené deti na Slovensku, ktoré vyrastajú v chudobe? Počul kto-kedy, aby matky týchto detí mali právo zabiť ich, keď si nemôžu dovoliť vychovávať ich? Nikto by také niečo absurdné a bezcitné nepovedal, lebo všetci vieme, že žiadne finančné ťažkosti nie sú dostatočným dôvodom na zabitie iného človeka, špeciálne nevinného dieťaťa. Jediný dôvod, prečo každý používa tento argument, je dohadovanie sa o tom, že nenarodené dieťa nie je ľudská osoba. Pokiaľ však advokáti potratov nedokážu, že deti pred narodením nie sú ľudské osoby, chudoba nemôže byť argumentom. Skutočnou témou je, či nenarodené dieťa je ľudskou bytosťou. Argument chudoby používajú tí, ktorí sú zástancami potratu na žiadosť z akéhokoľvek dôvodu alebo aj bez dôvodu. Faktom je, že ženy v najchudobnejších regiónoch Slovenska si napriek finančným ťažkostiam nechávajú aj nečakané dieťa, pokiaľ najbohatšie regióny Slovenska majú najvyššiu mieru potratov. Dnes navyše existujú inštitúcie, ktoré pomáhajú matkám vo finančných ťažkostiach, aby mohli donosiť dieťa. Zároveň existuje možnosť dať dieťa na adopciu alebo do pestúnskej staroslivosti.

 

FAKTY O POTRATOCH VO SVETE

Počet umelých potratov za rok: približne 46 miliónov

Počet umelých potratov za deň: približne 126 tisíc

Kde sa potraty vyskytujú: 78% všetkých umelých potratov je vykonaných v rozvojových krajinách a 22% v rozvinutých krajinách.

Legalita umelého potratu: Okolo 26 miliónov žien podstúpi legálne potrat každý rok, kým ďalších 20 miliónov potratov je vykonaných v krajinách, kde to zákon obmedzuje alebo zakazuje. (Toto druhé číslo je odhad)

Potratový priemer: Celosvetovo v priemere 1 potrat pripadá na jednu ženu počas jej života.

Tieto údaje sú iba o chirurgických potratoch, keďže štatistiky a akékoľvek odhady usmrtenia počatých detí antikoncepciou (hormálnou, vnútromaternicovými telieskami, tzv. tabletkou po) nie sú možné. Štatistiky používania, resp. počtu uživateliek nebezpečných potratových tabletiek, tzv. medikamentózny potrat, sú ťažko dostupné, teda nezverejňované.

© 1999-2000, The Alan Guttmacher Institute. (www.agi-usa.org)

 

FAKTY O POTRATOCH NA SLOVENSKU

Počet umelých potratov

  • za deň: 24

  • za rok: 8 443

Od jeho legalizácie v roku 1957 počet umelých potratov: viac ako 1,370 000

Chirurgický potrat bol v roku 1986 liberalizovaný (na žiadosť), keď bolo umelo potratené každé druhé počaté dieťa. Dovtedy to bolo každé piate počaté dieťa. Okolo roku 2000 to bolo každé tretie počaté dieťa, v roku 2006 každé piate počaté dieťa.

Najväčšia skupina žien podstupujúcich potrat:

  • 25-29 rokov

  • vydaté

  • majú 2 deti

© 2012 Štatistický úrad SR (www.statistics.gov.sk)